КМБПЧ – Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности
  • Главная
  • >
  • Презентация электронной библиотеки по правам человека и базы документов «Международные обязательства Республики Казахстан в области прав человека» / Адам құқықтары бойынша электрондық кітапхананың және «Қазақстан Республикасының Адам құқықтары саласындағы халықаралық міндеттемелері» құжаттар қорының презентациясы

Презентация электронной библиотеки по правам человека и базы документов «Международные обязательства Республики Казахстан в области прав человека» / Адам құқықтары бойынша электрондық кітапхананың және «Қазақстан Республикасының Адам құқықтары саласындағы халықаралық міндеттемелері» құжаттар қорының презентациясы

31.05.2024

4 июня (вторник) 2024 г., в 11:00 часов состоится онлайн презентация электронной библиотеки по правам человека и базы документов «Международные обязательства Республики Казахстан в области прав человека»

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности представляет результаты многолетней работы коллектива составителей по формированию библиотеки и базы документов.

Электронная библиотека по правам человека на русском и английском языках уникальна тем, что в ней впервые сделана попытка структурировать документы, касающиеся всех основных прав и свобод человека, на двух из шести официальных языков ООН, собрать документы разных международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, организаций Европы (включая Европейский Союз и Совет Европы), Азии, Африки, Америки, а также зарубежное законодательство и законодательство Республики Казахстан. Архив библиотеки состоит из более  чем 200.000 документов, распределенных по 44 разделам.

Материалы библиотеки доступны по ссылке: https://new.hrlib.kz/ (в настоящее время продолжается заполнение разделов)

База документов «Международные обязательства Республики Казахстан в области прав человека» на государственном и русском языках состоит из более чем 100.000 документов, также распределенных по 44 разделам. Здесь представлены ратифицированные Республикой Казахстан международные договоры по правам человека, документы международных организаций, государством-участником которых является Республика Казахстан, в том числе документы «мягкого права», юриспруденция международных договорных органов по индивидуальным жалобам на Республику Казахстан.

Материалы базы документов будут доступны по ссылке: https://mindet.kz/ru/ (в настоящее время ведется заполнение разделов).

Докладчик:

Евгений ЖОВТИС, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности

Дата и время: 04.06.2024, в 11.00

Для подключения к Zoom (с переводом на казахский и английский языки)

Идентификатор конференции: 812 2686 3162

Код доступа: 724923

Также для журналистов в Алматы есть возможность присутствия в пресс-центре КМБПЧ (без перевода)

Адрес: г.Алматы, 8 микрорайон, дом 4 А, офис 425 (здание Казинвестстрой). Абая уг. Утеген батыра

Прямая трансляция презентации (без перевода): https://www.facebook.com/kibhr/live/

Для справок: 8 701 739 8182, Светлана Хижниченко (КМБПЧ)

Андрей Гришин,

пресс-центр КМБПЧ, 8 707 420 4014,  grindelson@gmail.com

ПРЕСС-РЕЛИЗ ЗДЕСЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯНЫҢ АНОНСЫ

2024 жылы 4-ші маусымда (сейсенбі), сағат 11:00-де адам құқықтары бойынша электрондық кітапхананың және «Қазақстан Республикасының Адам құқықтары саласындағы халықаралық міндеттемелері» құжаттар қорының онлайн презентациясы болады

Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан халықаралық бюросы кітапхананы және құжаттар қорын құру бойынша дайындаушылар ұжымының көп жылдық жұмысының нәтижелерін ұсынады.

Орыс және ағылшын тілдеріндегі Адам құқықтары бойынша электрондық кітапхана онда адамның барлық негізгі құқықтары мен бостандықтарына қатысты құжаттарды алғаш рет БҰҰ алты ресми тілдерінің екеуінде жасауға, әртүрлі халықаралық ұйымдардың, оның ішінде БҰҰ-ның, ЕҚЫҰ-ның, Еуропаның (Еуропалық Одақ пен Еуропа Кеңесін қоса алғанда), Азияның, Африканың, Американың ұйымдарының құжаттарын, сондай-ақ шетелдік заңнаманы және Қазақстан Республикасының заңнамасын жинауға тырысуымен айрықша болып табылады. Кітапхананың мұрағаты 44 тараулар бойынша бөлінген 200 000 аса құжаттардан тұрады.

Кітапхананың материалдарын мына сілтеме бойынша көруге болады: https://new.hrlib.kz/ (қазіргі уақытта тарауларды толтыру жалғасуда)

Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі «Қазақстан Республикасының Адам құқықтары саласындағы халықаралық міндеттемелері» құжаттар қоры 100 000 аса құжаттардан тұрады, олар да 44 тарауға бөлінген. Мұнда Қазақстан Республикасымен ратификацияланған адам құқықтары жөніндегі халықаралық шарттар, қатысушы елі Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық ұйымдардың құжаттары, оның ішінде «жұмсақ құқық» құжаттары, Қазақстан Республикасына берілген жеке шағымдар бойынша халықаралық шартты органдардың юриспруденциясы берілген.

Құжаттар базасының материалдарын мына сілтеме бойынша көруге болады: https://mindet.kz/ru/ (қазіргі уақытта тарауларды толтыру жалғасуда).

Баяндамашы:

Евгений ЖОВТИС, Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан халықаралық бюросының директоры

Күні және уақыты: 04.06.2024, сағ. 11.00

Zoomға тіркелу үшін (қазақ және ағылшын тілдеріне аудармасымен)

Конференцияның сәйкестендіргіші: 812 2686 3162

Кіру коды: 724923

Алматы қаласындағы журналисттер үшін АҚҚХБның баспасөз орталығына қатысу мүмкіндігі бар (аудармасыз)

Мекенжайы: Алматы қ., 8 шағын аудан, 4 А үй, 425 кеңсе (Қазинвестстрой ғимараты). Абай көш. Өтеген батыр көш. қиылысы

Презентацияның тікелей көрсетілімі (аудармасыз): https://www.facebook.com/kibhr/live/

Анықтамалар үшін: 8 701 739 8182, Светлана Хижниченко (АҚҚХБ)

Андрей Гришин,АҚҚХБ баспасөз орталығы, 8 707 420 4014,  grindelson@gmail.com

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ ОСЫ ЖЕРДЕ


Смотрите также